Là gì

Tìm hiểu về EBIT là gì và định nghĩa chi tiết

EBIT là gì?

EBIT là viết tắt của “Earnings Before Interest and Taxes”, phiên dịch tiếng Việt là “Lợi nhuận trước lãi và thuế”. Đây là một chức năng kế toán quan trọng để đánh giá khả năng hoạt động và sinh lời của một doanh nghiệp.

EBIT được tính bằng tổng doanh thu trừ đi chi phí vận hành trực tiếp, bao gồm cả chi phí tiền lương, chi phí vận chuyển, chi phí nhân viên, chi phí quảng cáo và chi phí nhập khẩu. Tính toán EBIT không bao gồm lãi suất và thuế, do đó nó cho phép quản lý tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi và đánh giá hiệu quả của các chính sách chi phí.

Đối với những doanh nghiệp mới ra đời, EBIT là một chỉ số quan trọng để đánh giá khả năng tài chính cơ bản và tính khả thi của một kế hoạch kinh doanh. Ví dụ, nếu EBIT âm, điều này có nghĩa là doanh nghiệp đó không có lợi nhuận sau khi trừ đi chi phí vận hành trực tiếp, dẫn đến khó khăn trong việc trả nợ.

Ngoài ra, EBIT cũng giúp nhà đầu tư đánh giá mức độ rủi ro tài chính đối với doanh nghiệp và đánh bại so với các công ty đối thủ khác trong cùng ngành.

Lợi ích của EBIT

1. Đánh giá khả năng sinh lời của doanh nghiệp

Tính toán EBIT giúp xác định lợi nhuận trước khi trừ đi lãi suất và thuế. Điều này cho phép quản lý đánh giá khả năng sinh lời của doanh nghiệp và tính hợp lý của chi phí vận hành trực tiếp.

2. Đánh giá hiệu quả chi phí

EBIT cũng giúp quản lý đánh giá hiệu quả của các chi phí vận hành trực tiếp và tìm cách để giảm bớt chi phí đó. Nếu EBIT giảm, quản lý cần xem xét lại các chi phí để đảm bảo tăng gấp đôi hiệu quả chi phí.

3. Đánh giá thị phần

EBIT còn cho phép đánh giá thị phần của doanh nghiệp trong ngành của nó. Nếu EBIT của một công ty rất thấp so với các đối thủ khác, điều này có thể cho thấy rằng công ty đó không cạnh tranh được với những người khác trong ngành.

EBIT vs. EBITDA

EBIT và EBITDA đều là mục tiêu kế toán quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Mặc dù chúng có điểm tương đồng, tuy nhiên, EBIT cung cấp cho chúng ta một cái nhìn tổng thể về khả năng sinh lời của công ty và hiệu quả chi phí phát sinh thực tế. Trong khi đó, EBITDA trừ cả chi phí khấu hao khỏi lợi nhuận trước thuế. Điều này cho phép những doanh nghiệp có nhiều tài sản cố định hoặc chi phí khấu hao cao để thể hiện một con số thú vị hơn.

Tóm tắt

EBIT là chỉ số kế toán quan trọng để đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Nó giúp xác định lợi nhuận trước khi trừ đi lãi suất và thuế, và tính toán hiệu quả của các chi phí vận hành trực tiếp. Nếu bạn muốn đánh giá khả năng hoạt động và sinh lời của một doanh nghiệp, EBIT là một chỉ số quan trọng để xem xét.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button