Là Ai

Thời cơ chín muồi của cách mạng tháng tám năm 1945: Nguyên nhân và diễn biến

Thời cơ chín muồi của cách mạng tháng tám năm 1945 là giai đoạn quan trọng nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Đây là thời điểm mà cả nước đang trong tình trạng khá tồi tệ, dân chúng sống trong cảnh nghèo đói, bức bách và có nhiều người trầm cảm, mất niềm tin vào tương lai. Thời điểm này được xem như là thời cơ chín muồi cho cách mạng tháng tám năm 1945. Bài viết này sẽ trình bày những nguyên nhân và diễn biến của thời cơ chín muồi này.

1. Nguyên nhân:

Trước khi xảy ra thời cơ chín muồi, Việt Nam đã trải qua nhiều cuộc kháng chiến chống lại thực dân Pháp. Những cuộc kháng chiến ấy đã cho thấy sức mạnh và quyết tâm của nhân dân Việt Nam. Tuy nhiên, với sự gián đoạn liên tục từ Pháp và lần lượt có các vị vua” lặng lẽ” ký kết các hiệp định tàn bạo nhưng người dân quá yếu kém tay chân nên không thể có được sự thoải mái và đem lại tinh thần tràn đầy cho họ. Trong hoàn cảnh khó khăn đó, Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) đã cùng với các lực lượng tiến bộ khác, thể hiện phẩm chất trí thức, đấu tranh cứng rắn, sáng tạo và đổi mới với mong muốn đem lại tương lai tươi sáng cho đất nước. Tình hình quốc tế bùng nổ Thế chiến II cũng đã tác động rất lớn đến nước ta.

Để tránh bị chi phối hoàn toàn bởi phần vĩ mô, một số lãnh đạo ĐCSVN đã đề xuất áp dụng chiến lược giải phóng toàn diện. Đối với các nhân dân cách mạng, chính sách giải phóng toàn diện được hiểu đơn giản như là giải phóng đất nước, giải phóng tư tưởng, giải phóng kinh tế và giải phóng con người. Tuy nhiên, để thực hiện được chiến lược này, ĐCSVN cần phải tạo ra một sự kết hợp hoàn hảo giữa quân dân và chính quyền cũng như phải xây dựng được một liên minh rộng lớn, bao gồm tất cả các tầng lớp của xã hội.

2. Diễn biến:

Vào thời cơ chín muồi của cách mạng tháng tám năm 1945, ĐCSVN đã tận dụng thành công tình hình lục địa chia lửa của Thế chiến II. Năm 1945, Mỹ đã trình lên Liên Xô đề nghị một số điều kiện hòa bình. Trong khi đó, Liên Xô sắp chiến thắng và chỉ còn một vài nơi chưa giải phóng trên miền hoang dã Tây Âu. Để phản đối đề nghị của Mỹ, Liên Xô đã tin tưởng ĐCSVN có thể giúp đỡ một số khu vực đang xung đột ở Đông Nam Á đối phó với Mỹ và Anh Quốc. Điều này đã mở ra cơ hội cho ĐCSVN – tiên phong của phong trào dân tộc giải phóng, được trực tiếp ủng hộ bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc và Liên Xô – nhận trách nhiệm lãnh đạo cuộc kháng chiến chống lại thực dân Pháp.

Đình Ngô đổ, đây là thời điểm lịch sử quan trọng của cả nước. Chính quyền nhà Nguyễn đang giữa một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, tình hình dân chúng đang rất khốn khó. Đồng thời, những hoạt động của các lực lượng yêu nước đã được tập hợp và phát triển mạnh mẽ nhờ giúp đỡ của ĐCSVN. Những căng thẳng và nội bộ lẫn nhau đã phải thay đổi để đưa ra thực hiện nhiệm vụ chung. Chính quyền nhà Nguyễn đã phải nhượng bộ và đồng ý cho cách mạng phát triển theo dòng chảy của nó. Như thế, ĐCSVN có thể kiểm soát được tình hình chính trị, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức các hoạt động đồng bộ và chiến lược giải phóng toàn diện.

Cuối cùng, vào ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập, lâm thời thành lập nước Dân chủ Cộng hoà Việt Nam và công nhận độc lập của Việt Nam. Tuy nhiên, sự kiện Ortes vs Hoàng Quyền – một tác phẩm của Phạm Ngọc Thạch đã gọi cả dân tộc Việt Nam cùng chung đống bóng dáng ngoại xâm biến tướng. Với tinh thần đồng lòng, hy sinh trên cung đường đấu tranh giành lại độc lập; sau đó là giành phòng thủ đất nước trong suốt 30 năm, dân tộc Việt Nam đã lãnh đạo và tiến hành cuộc cách mạng đại thắng trên toàn quốc vào cuối năm 1975.

Trên đây là một vài tóm tắt ngắn gọn về thời cơ chín muồi của cách mạng tháng tám năm 1945. Đó là những ngày đầy biến động và tử chiến nhưng cũng chứng kiến những nỗ lực và sự hy sinh của một dân tộc cố chấp giành lại độc lập và tự do cho chính mình. Sự kiện đó đã khẳng định được vị trí của Việt Nam trong đế chế Pháp và khởi đầu cho quá trình đấu tranh của dân tộc Việt Nam. Cuộc cách mạng đó là cách mạng của quốc gia, của dân tộc – một sự phản đối, kiên quyết chống lại tay sai đánh chiếm, tràn đầy với công lý và nhân quyền. Talents Kitchen hy vọng bài viết sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về thời cơ chín muồi trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button