Giáo Dục

Những công thức và phương trình hóa học khó nhất thế giới

You are viewing this post: Những công thức và phương trình hóa học khó nhất thế giới

Bạn đang tìm phương trình hóa học khó mà chưa tìm được, Trong bài viết này itechblack.vn sẽ giúp bạn giải đáp những vấn đề về phương trình hóa học khó. Ngoài ra chúng tôi còn tập hợp một số thông tin liên quan như: bài hóa khó nhất thế giới, công thức hóa học phức tạp nhất, phương trình hóa học dài nhất, công thức hóa khó nhất mời các bạn theo dõi.

Những công thức và phương trình hóa học khó nhất thế giới
Những công thức và phương trình hóa học khó nhất thế giới

Phương trình hóa học khó nhất

Sau đây mình xin tập hợp một số những phương trình hóa học khó nhất thế giới

 1. Cu + HCL–> Không phản ứng

Tuy nhiên : Cu+ HCL + O2 –> CuCL2 + H2O ( Điều kiện bình thường)

2. AgNO3 + HCL,HBr, HI –> AgCl, AgBr, AgI + HNO3

Vì AGaCl. ,AgI, AgBr không tan trong mọi dung dịch Axit (AgF tan tốt trong nước)

Nếu để ra ngoài ánh sáng thì AgCL, AgBr –> Ag+ Cl2, Br2 bay đi

3.  Ag3PO4(vàng nhạt) + HNO3, HCl, H2SO4–> AgNO3, AgCl, Ag2SO4+ H3PO4

4. ZnS, BaS, Na2S, FeS, MgS +HCl, H2SO4 –> muối + H2S

phương trình hóa khó nhất thế giới
phương trình hóa khó nhất thế giới

Công thức hóa học khó nhất thế giới

Dưới đây là một  số công thức hóa học khó nhất thế giới hiện nay.

 1. 2KMnO4 + 4K2SO3 + H2O → MnO2 + K2SO4 + KOH
 2. 2Fe + 6H2SO4(đ, nóng) → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O
 3. K2Cr2O7 + 6FeSO4 + 7H2SO4 → Cr2(SO4)3 + 3Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 7H2O
 4. 2KCrO4 + 3(NH4)2S + 2H2O → 2Cr(OH)3 + 3S + 6NH3 + 4KOH
 5. CrSO4 + O2 + H2SO4 → 2Cr2(SO4)3 + 2H2O
 6. 4FeCr2O4 + 8Na2CO3 + 7O2 → 8 Na2CrO4 + 2Fe2O3 + 8CO2
 7. Fe + 6 HNO3 (đ, nóng) → Fe(NO3)3 + 3 NO2 + 3 H2O
 8. Fe + 4HNO3(l) → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O
 9. Na2Cr2O7 + 2 C → Cr2O3 + Na2CO3 + CO
 10. Cu + 2H2SO4(đ, nóng) → CuSO4 + SO2 + 2H2O
 11. 2KMnO4 + 10FeSO4 + 8H2SO4 → 2MnSO4 + 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 8H2O
 12. Fe + 4HNO3(l) → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O
 13. 2Cr + 6H2SO4 → 2Cr2(SO4)3 + 3SO2↑+3H2O
 14. Fe + 6HNO3(đ, nóng) → Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O
 15. 2 Fe + 6 H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H20
 16. 2KMnO4 + K2SO3 + 2KOH → 2K2MnO4 + K2SO4 + H2O
 17. 4Cr(OH)2 +O2 + 2H2O→ 4Cr(OH)3
 18. Cr + HNO3 + 3HCl → CrCl3 + NO ↑ + 2H2O
 19. Cr + 4HNO3 → Cr(NO3)3 + NO ↑ + 2H2O
 20. 2Na2CrO4 + H2SO4 → Na2Cr2O7 + Na2SO4 + H2O
 21. 4CrCl2 + O2 + 4HCl → 4CrCl3 + 2H2O
các phương trình hóa học khó
các phương trình hóa học khó

Qua bài viết trên chúng tôi đã cập nhật các thông tin về Những công thức và phương trình hóa học khó nhất thế giới mong rằng sẽ giúp ích được cho các bạn. Cảm ơn bạn đã đọc bài và hẹn gặp lại bạn ở những bài viết hay và hấp dẫn hơn.

Video về Những công thức và phương trình hóa học khó nhất thế giới


The article is compiled and aggregated from many sources by iTechBlack VietNam.

See more articles in the same category here: Giáo Dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button