Là Ai

Nhóm 911 là ai và hoạt động như thế nào?

Nhóm 911 là một tổ chức chính trị được thành lập tại Việt Nam vào năm 2019. Nhóm này được đặt tên theo số điện thoại cấp cứu quốc tế, cho thấy mục đích của tổ chức là cứu giúp người dân Việt Nam trong những tình huống khẩn cấp như bạo động, thảm họa, thiên tai, v.v..

Nhóm 911 được thành lập bởi một nhóm các nhà hoạt động xã hội trẻ tuổi, những người đều có cùng mục đích là cải thiện điều kiện sống cho người dân Việt Nam. Bên cạnh việc cứu trợ khẩn cấp, nhóm cũng tham gia vào các hoạt động xã hội khác như giáo dục, y tế, xây dựng hạ tầng, và các chương trình hỗ trợ nghèo khó.

Nhóm 911 được hoạt động đầy tính chất tự nguyện, không chỉ yêu cầu sự đóng góp về tiền bạc mà còn sự đóng góp chất xám và sức lao động của các thành viên đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau như vật lý, kỹ thuật, y học, giáo dục, v.v..

Các hoạt động và sự phát triển của nhóm được triển khai trên cơ sở mạng lưới các chi nhánh trên toàn quốc, đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng Việt.

Mục đích của nhóm 911

Mục đích chính của nhóm 911 là cung cấp sự hỗ trợ và cứu trợ trong các tình huống khẩn cấp như dịch bệnh, thảm họa, bạo động, v.v.. Mục đích này cũng bao gồm các hoạt động giáo dục, y tế và hỗ trợ về xây dựng hạ tầng.

Các hoạt động của nhóm 911

Để đạt được mục đích của mình, nhóm 911 đã triển khai những hoạt động sau đây:

Cứu trợ trong tình huống khẩn cấp

Nhóm 911 đã triển khai các hoạt động cứu trợ trong các tình huống khẩn cấp như đề nghị, viện trợ chất cấp cứu chính phủ, hoặc đầu tư điều trị và tư vấn cho người dân. Nhóm 911 cũng sẵn sàng lên đường đến nơi để cứu trợ khẩn cấp.

Giáo dục

Nhóm 911 sẽ dành một phần nguồn lực của mình để giúp đỡ và cải thiện chất lượng giáo dục tại các trường học. Họ tổ chức các buổi đào tạo và giảng dạy để nâng cao kiến thức và kỹ năng của các sinh viên và giáo viên.

Y tế

Nhóm 911 sẽ tham gia vào các hoạt động y tế nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân. Họ cũng cung cấp các chương trình giảm giá cho dịch vụ y tế.

Vật chất

Nhóm 911 cung cấp các nguồn lực vật chất để hỗ trợ cho những người cần giúp đỡ. Họ cung cấp các trang thiết bị y tế, các dụng cụ học tập và sinh hoạt và các trang phục.

Kết luận

Nhóm 911 là tổ chức cần thiết cho mỗi cộng đồng. Họ không chỉ cung cấp sự hỗ trợ và cứu trợ khẩn cấp, mà còn tham gia vào các hoạt động xã hội khác. Việc tham gia vào nhóm sẽ giúp cho các thành viên nhóm hiểu hơn về môi trường, nhận thức cao hơn về vai trò của mình và hỗ trợ cho sự phát triển cộng đồng.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button