Là Ai

Người đoàn viên đầu tiên đã ngã xuống vì sự nghiệp cách mạng là ai?

Người đoàn viên đầu tiên đã ngã xuống vì sự nghiệp cách mạng là ai?

Trong lịch sử đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam, đã có rất nhiều người hy sinh, đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Trong số đó, Người đoàn viên đầu tiên đã ngã xuống vì sự nghiệp cách mạng là Nguyễn Ái Quốc, tên gọi khác của Chủ tịch Hồ Chí Minh – nhà lãnh đạo tài ba được nhiều người yêu quý và tôn kính.

Nguyễn Ái Quốc sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Cha của ông là Nguyễn Sinh Sắc, người đã có nhiều đóng góp cho phong trào giải phóng dân tộc. Vì vậy, khi còn trẻ, Nguyễn Ái Quốc đã được xã hội đánh giá cao về năng lực, đóng góp cho việc giải phóng dân tộc. Vào đầu những năm 1920, ông đã đến Trung Quốc để học tập và tham gia vào phong trào cách mạng.

Nguyễn Ái Quốc có mặt ở Liên thành quân đoàn, là nơi tập trung của các tư lệnh phong trào cách mạng Trung Quốc, cùng với Chou En-lai, Chu Teh, Mao Trạch Đông,… Ông tham gia vào các hoạt động của phong trào cách mạng, góp phần vào việc xây dựng cơ sở vật chất, kiến thức cho phong trào giải phóng dân tộc Trung Quốc.

Năm 1924, Nguyễn Ái Quốc và những tập thể cách mạng trong Liên thành quân đoàn đã tiến hành cuộc Khởi nghĩa kháng chiến, chống lại chế độ phong kiến ở Trung Quốc. Sau đó, ông đã tiếp tục hoạt động cách mạng, lãnh đạo phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam và Nước Áo, tham gia vào nhiều hoạt động cách mạng khác.

Tuy nhiên, khi đang lãnh đạo phong trào cách mạng thắng lợi ở Việt Nam, ông bị quân Pháp bắt giữ và bị đưa đến một trại giam tại Áo. Tại đây, ông tiếp tục hoạt động cách mạng, kêu gọi những người khác cùng lên tiếng chống lại chế độ phong kiến, giành độc lập cho các quốc gia.

Để kêu gọi giải phóng dân tộc và đón nhận quyền lực, ông đã hoàn tất tác phẩm “Kim Đồng ngọc nữ”. Tác phẩm này không chỉ bác ái với quyền lực colôni, mà còn biểu hiện trường phái tiểu thuyết của nước ta, là một trong những tác phẩm văn học mới ấn tượng nhất của thời kỳ cách mạng.

Đến 1941, Hồ Chí Minh trở về nước, thành lập Viet Minh đầu tiên, đẩy mạnh phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam. Ông đã lãnh đạo cuộc vận động Hy vọng Gia Đình để giúp các nhà cách mạng cộng sản tiếp cận các gia đình của quân đội thuộc địa Pháp, để tìm cách tiếp cận tất cả các gia đình của nhân dân Việt Nam.

Hồ Chí Minh đã lãnh đạo chiến dịch Điện Biên Phủ, đánh bại quân đội Pháp, là cột mốc quan trọng cho cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do của Việt Nam. Sau đó, ông đã tiếp tục lãnh đạo phong trào giải phóng dân tộc tại chỗ và đưa đất nước trở thành một nước độc lập, tự do.

Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh đã đóng góp to lớn cho cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam. Với tài năng cách mạng của mình, ông đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người cùng đấu tranh, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đem lại danh dự cho dân tộc Việt Nam. Ông đã mang đến cuộc cách mạng máu lửa, góp phần xây dựng một đất nước mạnh mẽ, độc lập tự do và hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button