Là gì

Khi được thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có tên là gì?

Khi được thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có tên là gì?

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là một tổ chức lớn tại Việt Nam, đã có vai trò quan trọng trong lịch sử dân tộc. Được thành lập vào ngày 26 tháng 3 năm 1931, thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam, đây là tổ chức lực lượng vững mạnh của thanh niên Việt Nam, truyền thống cách mạng, đứng đầu phong trào thanh niên trong cả nước.

Có tên đầy đủ là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tổ chức được đặt tên theo tên của Bác Hồ Chí Minh – người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam và là vị lãnh tụ vĩ đại của cả dân tộc Việt Nam.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có chức năng phát huy vai trò lãnh đạo của thanh niên đối với phong trào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh đời sống tinh thần và văn hoá thanh niên độc lập, tự do, chủ động, sáng tạo, gắn kết với dân tộc và quốc gia; đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, nhân dân văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ; cùng với đó là tổ chức các hoạt động phong trào, tình nguyện, đấu tranh và giải trí.

Là tổ chức thành viên của Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cũng là nhà Đại diện cho người trẻ Việt Nam trong Hội đồng Thế giới Thanh niên (IUSY) và khu vực ASEAN (ACYO). Tổ chức này đã tham gia và có đóng góp tích cực trong nhiều hoạt động xã hội, văn hóa, giáo dục, doanh nghiệp và công nghiệp cũng như bảo vệ môi trường tại Việt Nam và trên thế giới.

Lịch sử hình thành và phát triển của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được thành lập vào năm 1931 với tên gọi ban đầu là Đoàn Thanh niên Cách mạng Việt Nam. Tổ chức này được thành lập bởi Đảng Cộng sản Việt Nam với mục đích tập hợp những người trẻ đam mê cách mạng, đồng thời làm nơi đào tạo cán bộ cho Đảng.

Sau đó, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển và đóng vai trò quan trọng trong những cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp và tham gia cách mạng tháng Tám năm 1945. Trong những năm đầu sau khi thành lập, tổ chức này tập trung vào việc tuyên truyền và giải thích chủ nghĩa cộng sản đến với lực lượng thanh niên.

Sau khi chiến thắng cách mạng tháng Tám, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát triển mạnh mẽ, đóng vai trò lãnh đạo trong các hoạt động xã hội, văn hóa và giáo dục của thanh niên. Từ đây, tổ chức này trở thành một trong những tổ chức lãnh đạo của phong trào thanh niên Việt Nam.

Cùng với sự phát triển của cả nước, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cũng phát triển mạnh mẽ về số lượng thành viên, chất lượng văn hoá và đổi mới về phương thức hoạt động. Đến năm 1986, khi đất nước chuyển đổi kinh tế xã hội chủ nghĩa thị trường, tổ chức này đã điều chỉnh và đổi mới hoạt động của mình để phù hợp với tình hình mới.

Hiện nay, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có hơn 7 triệu thành viên, trải rộng trên toàn quốc và tham gia đa dạng vào các hoạt động đời sống thanh niên. Những thành viên của tổ chức này không chỉ có những đóng góp tích cực để phát triển đất nước, mà còn được đào tạo chuyên môn, hình thành nhân cách tích cực và kỹ năng truyền thông, đồng thời cảm nhận được sự nâng đỡ, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và cả xã hội.

Những hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Để hoàn thành nhiệm vụ được đề ra, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã và đang có nhiều hoạt động đặc sắc và ý nghĩa về xã hội, văn hoá, giáo dục, khoa học và công nghệ. Dưới đây là những hoạt động của tổ chức này:

1. Tuyên truyền và giáo dục chính trị: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tập trung vào việc tuyên truyền và giáo dục chính trị, giúp thanh niên có kiến thức và nhận thức sâu sắc về lịch sử, địa lý, văn hóa, kinh tế và xã hội của đất nước, từ đó hình thành và nâng cao ý thức cách mạng cho thanh niên.

2. Tham gia phong trào xã hội: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội như khắc phục hậu quả thiên tai, đón Tết Trung thu cho trẻ em nghèo, giúp đỡ cộng đồng…

3. Đào tạo cán bộ: Tổ chức này đào tạo cán bộ, cộng tác viên, đặc biệt là cán bộ chiến đấu, để bảo vệ và giữ gìn nguyên tắc và chủ nghĩa cách mạng, đồng thời tích cực sáng tạo ra được những bước tiến mạnh mẽ trong công tác cách mạng.

4. Tổ chức các hoạt động văn hoá, giải trí và thể thao: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có nhiều hoạt động văn hoá, giải trí và thể thao để tạo điều kiện cho thanh niên có đời sống tinh thần và văn hoá phong phú, hưởng thành tích và gần gũi và cộng đồng.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đang phát triển mạnh mẽ và đóng vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước. Tổ chức này cũng là nơi giúp thanh niên hình thành và phát triển nhân cách, tích cực cống hiến cho đất nước.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button