Là Ai

Đảng và những nguyên tắc chỉ đạo cuộc khởi nghĩa tháng tám

Từ ngày 9 đến ngày 23 tháng 8 năm 1945, cuộc khởi nghĩa tháng Tám đã diễn ra tại Việt Nam, gắn với sự khởi đầu của một chủ nghĩa cách mạng mới, một sự thời thế đầy khát khao của những người Việt Nam đang phải chịu sự áp đặt và sự chủ quyền bị đe doạ bởi những khối lực thực dân, phát xít.

Cuộc khởi nghĩa tháng Tám được chỉ đạo và tổ chức bởi Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là một trong những cách mạng nhân dân lớn nhất và quyết liệt nhất trong lịch sử đấu tranh của dân tộc Việt Nam. Để hiểu rõ hơn về cuộc khởi nghĩa tháng Tám và những nguyên tắc chỉ đạo của Đảng, chúng ta cần cùng tìm hiểu về lịch sử, tình hình chính trị và xã hội của Việt Nam vào những năm đó.

1. Tình hình của Việt Nam vào những năm 1945

Vào thời điểm đó, Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều vấn đề nghiêm trọng. Đầu tiên là vấn đề nô lệ, cai trị của thực dân Pháp. Việt Nam đã chịu sự thống trị ác liệt của Pháp trong suốt hơn một thế kỷ. Việt Nam trở thành một thuộc địa Pháp từ năm 1887 và vẫn còn là một thuộc địa đến năm 1954. Khi đó, tầng lớp công nông và nhân dân nghèo khó của Việt Nam phải chịu cảnh nô lệ, tàn tật, bệnh tật và chết đói. Những người bất đồng chính kiến và thế lực tự do dân tộc luôn đối mặt với những áp bức, đàn áp, tàn sát từ chính quyền Pháp.

Ngoài ra, trong giai đoạn tiền thế chiến II, nước ta đã trở thành tiền đồn quân sự của Nhật Bản. Tuy nhiên, sự xâm lược của quân đội Nhật Bản cũng đem lại nhiều ảnh hưởng xấu như sự tàn sát dân thường, bắt cóc lao động, cai trị tàn bạo và sự chuyển đổi nhanh chóng từ nền kinh tế nghèo đói xuống cấp sang một nền kinh tế chiến tranh.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam

Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN), còn được biết đến như Đảng Lao động Việt Nam, là một đảng chính trị và cách mạng của Việt Nam. Được thành lập ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng đã trải qua nhiều giai đoạn đấu tranh, điều kiện khó khăn và đôi khi cả những chiến thắng.

Đảng Cộng sản Việt Nam được lãnh đạo bởi một Ban Chấp hành trung ương (Bộ chính trị), bao gồm các lãnh đạo cấp cao như Chủ tịch, Phó chủ tịch và Thường trực Ban Chấp hành.

Sau cuộc biến động năm 1945, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa tháng Tám với mong muốn giải phóng dân tộc và xây dựng một nền kinh tế dân chủ – hiện đại cho đất nước.

3. Những nguyên tắc chỉ đạo cuộc khởi nghĩa tháng Tám

Cuộc khởi nghĩa tháng Tám được chỉ đạo và tổ chức bởi Đảng Cộng sản Việt Nam, với những nguyên tắc, tiêu chí và phương châm đấu tranh cụ thể:

– Phương châm đấu tranh của Đảng Cộng sản Việt Nam là đấu tranh dân tộc giải phóng liên quân, đấu tranh anh dũng, thông qua cách mạng nhân dân tại giai đoạn tiền đại chủng quốc, tạo ra sự cách mạng trong nước, giải phóng tận gốc dân tộc Việt Nam.

– Không những giải phóng dân tộc Việt Nam khỏi sự thống trị quân đội Nhật Bản và thực dân Pháp, mà còn nâng cao đời sống kinh tế và xã hội của nhân dân.

– Đảng Cộng sản Việt Nam xác định đối tượng đào tạo cán bộ, kiên trì quyết tâm đào tạo cán bộ kiến thức nhân dân tốt, hội nhập sâu, biết nghĩ, biết làm, đạt được động lực lớn, gắn bó với nhân dân trong mọi hoạt động của Đảng.

– Cuộc khởi nghĩa tháng Tám là một chiến thắng đầu tiên trong sự cách mạng của Việt Nam, với sự tham gia tích cực của đại đoàn kết quần chúng, điều này đã khẳng định các giá trị và lý tưởng cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

– Để phát triển kinh tế xã hội, Đảng đã đề ra “chủ nghĩa độc lập, tự chủ, tự sản xuất của Việt Nam” và tạo điều kiện cho tổ chức và hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam.

– Đảng Cộng sản Việt Nam đã nghiên cứu và đề xuất các chính sách giáo dục, văn hóa và y tế phù hợp với đất nước và nhân dân Việt Nam.

Cuộc khởi nghĩa tháng Tám đã kết thúc với sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, đánh dấu một bước tiến mới của cách mạng Việt Nam và sự thế chân chính của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong thời gian qua, sự phát triển của Việt Nam đã là kết quả của sự đoàn kết nội bộ, sự đổi mới và chủ nghĩa độc lập và tự chủ. Đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang là người lãnh đạo cách mạng, giữ vững sự độc lập và tự chủ của dân tộc, kiên quyết đấu tranh với sự thống trị và xâm lược từ bên ngoài, trong đó có các phiên bản mới của thực dân và kẻ thù nội bộ.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button