Giáo Dục

Chiều Tối – Tác phẩm chứa đựng triết lý sống của Hồ Chí Minh đối với người chiến sĩ cách mạng

“Chiều Tối” – Tác phẩm chứa đựng triết lý sống của Hồ Chí Minh đối với người chiến sĩ cách mạng

“Chiều Tối” là một tác phẩm văn xuôi ngắn, nhưng sâu sắc, giàu ý nghĩa của Chủ tịch Hồ Chí Minh – người lãnh đạo chiến tranh giải phóng dân tộc Việt Nam và là một nhà cách mạng tài ba. Tác phẩm này đã chứa đựng triết lý sống của ông đối với người chiến sĩ cách mạng, là một tài liệu vô giá để tổng hợp lại những giá trị tinh hoa của sự hy sinh, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm với đất nước của mỗi người trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do và chủ quyền cho dân tộc Việt Nam.

Tác phẩm nói đến một cuộc điều tra của cảnh sát đối với một phụ nữ vì bị tình nghi là người cội đầu của một đội ngũ tình báo. Tuy nhiên, cuối cùng cũng là do một người bạn quen biết tiết lộ thông tin cơ bản của những người quân giải, dẫn đến việc các công tố viên phá án. Những hành động của người bạn đó đã khiến cho nhà cầm quyền không còn nghi ngờ ai nữa.

Câu chuyện này chỉ ra rõ ràng rằng tình bạn, tình đồng nghiệp là một giá trị cốt lõi vô cùng quan trọng trong chiến đấu. “Đồng chí đồng lòng, dù gãy lựu cũng lấy quyết chiến. Chia sẻ với nhau mọi nguy hiểm, mọi vui buồn. Đó là tình đồng chí giữa các tay súng, giữa các cán bộ chính trị cách mạng.” – đó là bản chất nhân văn của tập thể, của sự đoàn kết, của tinh thần cách mạng.

Tác phẩm còn nhấn mạnh về tình yêu đất nước. “Thực hành yêu đời, yêu đồng loại và gắn bó với đất nước. Đó là những niềm động viên và can đảm trang bị cho những chiến sĩ cách mạng.” Và Hồ Chí Minh đã viết “Ai yêu đất nước thì phải làm việc tốt nhất có thể cho đất nước tốt đẹp hơn, giàu mạnh hơn, có địa vị cao hơn trong cộng đồng quốc tế.”

Tác phẩm còn thể hiện được tinh thần trách nhiệm với bản thân, với đồng đội và với toàn xã hội. “Một người cách mạng không chỉ phải sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ cho đấu tranh giải phóng dân tộc, mà còn phải có trách nhiệm với tất cả những người đồng loại, nếu không một tư cách cách mạng thực sự không bao giờ tồn tại.”

Chúng ta nhận thấy, tác phẩm “Chiều Tối” không chỉ nói lên bản chất cách mạng của người thiết đóng, mà còn chứa đựng trong mình những giá trị đạo đức, xã hội hóa của một nhà lãnh đạo vĩ đại – Chủ tịch Hồ Chí Minh. Điều đó thể hiện rõ ràng tầm quan trọng của việc truyền đạt giá trị tâm linh, đạo đức, nhân văn… với thế hệ trẻ, với người dân Việt Nam.

Như vậy, tác phẩm “Chiều Tối” giúp mọi người nhận ra rằng quyết tâm đi đến cùng trong việc đấu tranh cách mạng của các tập thể chiến sự cần phải đi từ những điểm nhỏ nhất, từ việc tôn trọng bản thân, cách xử sự với đồng nghiệp, đồng đội, đối xử với gia đình, với xã hội mà mình sống.

Với tác phẩm “Chiều Tối” – những giá trị tinh hoa của sự may mắn ấy được lưu truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác, chúng tôi cùng nhau hướng đến một tương lai tươi sáng hơn, một Việt Nam phát triển, giàu mạnh và xã hội công bằng hơn!

Chúng ta cần phải hiểu rõ và nắm bắt sâu sự ý nghĩa của tác phẩm “Chiều Tối”, từ đó cố gắng thực hiện những giá trị đó trong cuộc sống, trong các hoạt động cách mạng đó. Tất cả đều thông qua việc giữ gìn bản thân sạch sẻ, đúng đắn, vì tương lai tốt đẹp hơn cho đất nước Việt Nam.

Và như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói một lần: “Việc truyền đạt những giá trị này thật quan trọng. Tuy nhiên, cần phải đặt vào một số chương trình tuyên truyền, hoặc kế hoạch giáo dục chính trị. Tuy nhiên, người ta chỉ nên tuyên truyền những giá trị thực sự cần thiết và hiệu quả, giúp cho đất nước, con người ngày một tiến bộ.”

Đó cũng chính là thông điệp quan trọng của tác phẩm “Chiều Tối” – tác phẩm chứa đựng triết lý sống của Hồ Chí Minh đối với người chiến sĩ cách mạng, một tài liệu quý giá để tổng hợp lại những giá trị tinh hoa của sự hy sinh, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm với đất nước của mỗi người trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do và chủ quyền cho dân tộc Việt Nam. Chúng ta hãy truyền đi giá trị nhân văn, giá trị cách mạng, để Việt Nam ngày một tiến bộ, giàu mạnh và phát triển hơn!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button