Giáo Dục

Cảm nhận bài thơ viếng lăng bác khổ 1: Sự bất tử vĩnh viễn của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bài thơ viếng lăng bác Hồ Chí Minh, hay còn gọi là bài thơ “Khổ 1” đã được viết bởi nhà thơ Tố Hữu. Đây là một trong những bài thơ hay và ý nghĩa nhất liên quan đến việc tưởng niệm đến Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong bài thơ này, Tố Hữu đã tả nét tình cảm sâu sắc của người dân Việt Nam đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ những câu thơ tưởng nhớ đến anh hùng dân tộc và những đóng góp lớn lao của ông cho cuộc chiến giành độc lập cho Việt Nam, Tố Hữu đã thể hiện sự tôn kính của mình đối với người kết thúc cuộc đời trong chốn vô cùng anh túc.

Theo Tố Hữu, Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ mãi được ghi nhớ và tưởng niệm vì sự bất tử vĩnh viễn của ông. Người dân Việt Nam không bao giờ quên được những gì ông đã đem lại cho đất nước và con người Việt Nam. Với bài thơ “Khổ 1”, Tố Hữu đã tạo nên một tác phẩm văn học tuyệt vời, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người Việt Nam.

Bài thơ “Khổ 1” được viết vào năm 1972, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã qua đời hơn sáu năm. Nhà thơ Tố Hữu, một nhà thơ lão thành của nền văn học Việt Nam đã viết bài thơ này để tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và đưa ra thông điệp về sự bất tử vĩnh viễn của người vĩ đại này.

Bài thơ “Khổ 1” được chia thành hai phần, trong đó phần đầu của bài thơ là lời nói đầu tiên của Tố Hữu, thể hiện tình cảm của ông đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là phần của bài thơ chứa đựng sức hút lớn nhất, khi Tố Hữu đã khắc họa được tình cảm sâu sắc của người dân Việt Nam đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tố Hữu viết:

“Trong Đà Nẵng đã giặc Pháp tan

Ở Khánh Hòa lửa đỏ rực trần

Lửa là hy sinh, là thiên đường”

Những câu thơ này đề cập đến đóng góp lớn lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc đấu tranh giành độc lập cho Việt Nam, một cuộc đấu tranh kéo dài trong suốt nhiều thập kỷ mà ông đã dành cả cuộc đời để thực hiện.

Phần thứ hai của bài thơ “Khổ 1” là phần nói về sự bất tử vĩnh viễn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tố Hữu viết:

“Thật khờ dại ai muốn chôn sâu

Lối về quê hương toả cả bầu”

Trong phần này, Tố Hữu đã chứng tỏ rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ mãi được tưởng niệm như một anh hùng dân tộc vì sự bất tử vĩnh viễn. Ông đã dành cả cuộc đời mình để đấu tranh giành độc lập cho Việt Nam và ông đã thành công trong việc đó.

Tố Hữu chứng minh rằng ông chẳng cần bất kỳ sự tôn kính hay sự tưởng niệm. Vì ông đã để lại di sản vô giá cho dân tộc Việt Nam và đất nước Việt Nam. Và với điều này, sự bất tử vĩnh viễn của ông sẽ luôn được tôn vinh và tưởng niệm mãi mãi.

Để kết luận, bài thơ viếng lăng bác Hồ Chí Minh được viết bởi nhà thơ Tố Hữu là một trong những tác phẩm hay và ý nghĩa nhất liên quan đến việc tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ những câu thơ tưởng nhớ đến anh hùng dân tộc và những đóng góp lớn lao của ông cho cuộc chiến giành độc lập cho Việt Nam, Tố Hữu đã thể hiện sự tôn kính và tình cảm sâu sắc của mình đối với người vĩ đại này. Bài thơ “Khổ 1” đã chứng minh rằng sự bất tử vĩnh viễn của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ mãi được tưởng niệm và tôn vinh bởi người dân Việt Nam và trên toàn thế giới.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button